Showing 1–25 of 34 resultsShowing 1–25 of 34 results

Leverandør

Firma som leverer varer og tjenester

Brukervekt

En måling som viser hvor tung en person kan være for å bruke produktet

Aktivitetsnivå

  • 1 (8)
  • 2 (8)
  • 3 (8)
  • 4 (8)
1 Innendørs gange 2 Begrenset utendørs gange 3 Ubegrenset utendørs gange 4 Ubegrenset utendørs gange med høye krav

Material

Materiale brukes for å fremstille et produkt. Det finnes ulike typer materiale