Showing 1–28 of 38 resultsShowing 1–28 of 38 results

Aktivitetsnivå
1 Innendørs gange 2 Begrenset utendørs gange 3 Ubegrenset utendørs gange 4 Ubegrenset utendørs gange med høye krav

  • 1 (9)
  • 2 (9)
  • 3 (9)
  • 4 (9)

Brukervekt
En måling som viser hvor tung en person kan være for å bruke produktet

Material
Materiale brukes for å fremstille et produkt.

Leverandør
Firma som leverer varer og tjenester