Showing all 5 resultsShowing all 5 results

Leverandør
Firma som leverer varer og tjenester

Brukervekt
En måling som viser hvor tung en person kan være for å bruke produktet

Material
Materiale brukes for å fremstille et produkt. Det finnes ulike typer materiale