Showing all 7 resultsShowing all 7 results

Brukervekt
En måling som viser hvor tung en person kan være for å bruke produktet

Material
Materiale brukes for å fremstille et produkt. Det finnes ulike typer materiale

Leverandør
Firma som leverer varer og tjenester