Whitepaper MalleoLoc L, L3

Dokumentet viser til utvalgte resultater ved stabiliseringen av ankelleddet med MalleoLoc L og MalleoLoc L3. En kontrollert laboratorieundersøkelse med 20 deltakere, 13 damer og 7 men. University of Freiburg, Department of Sport and Sport Science – Gehring, D., Gollhofer, A. Ved spørsmål ta kontakt med oss. Link til MalleoLoc L og MalleoLoc L3 Link til dokumentet  ...