Whitepaper MalleoLoc L, L3

Dokumentet viser til utvalgte resultater ved stabiliseringen av ankelleddet med MalleoLoc L og MalleoLoc L3.

En kontrollert laboratorieundersøkelse med 20 deltakere, 13 damer og 7 men.

University of Freiburg, Department of Sport and Sport Science – Gehring, D., Gollhofer, A.

Ved spørsmål ta kontakt med oss.

Link til MalleoLoc L og MalleoLoc L3

Link til dokumentet