Muskel- og skjelettkongressen 2019

Vi deltok nylig på Muskel og skjelettkongressen 2019 i regi av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Tema for årets kongress var “Hva med hodet?” Forelesere snakket om tema som ulike hodepinetyper, moderne behandling av hodepine og migrene og tempomandibulær dysfunksjon.

Innhold

  • Ulike hodepinetyper: årsaker, utredning og diagnostikk
  • Moderne behandling hodepine og migrene
  • Temporomandibulær dysfunksjon
  • Svimmelhet og balanse
  • «Undersøkelse og behandling av svimmelhet og balanseforstyrrelser»
  • Betydningen av kosthold og fettsyrer

Foredrag

Rundt 100 deltakere hadde spennende dager med både faglig og sosialt innhold.

Vår Bauerfeind utstilling var godt besøkt, og vi fikk mange nye kontakter og innspill å jobbe videre med.