Muskel-og Skjelettkongressen

Vi deltok nylig på Muskel og skjelettkongressen 2018 i regi av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Rundt 100 deltakere hadde spennende dager med både faglig og sosialt innhold.

Vår Bauerfeind utstilling var godt besøkt, og vi fikk mange nye kontakter og innspill å jobbe videre med.